Kom og vær med på vårryddeaksjonen tirsdag 21. mai.

Også i år har TFK avtale med Tromsø Kommune om å rydde Mandelaslette fra småbåthavna til Perpetuum. Vi møtes tirsdag 21. mai kl 18:00 ved Pioner Trafikkskole i småbåthavna i Tromsdalen. Det blir servert kaffe før vi starter, og pølser når vi er ferdig. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta på denne dugnaden.

 

Klubbaktiviteter :

På grunn av byggeaktiviteter på Tromsø Camping kan vi ikke benytte den gamle resepsjonen som klubblokale da den benyttes som brakkerigg for arbeidere i en periode fremover. Vi kommer tilbake litt senere med mer informasjon om klubbens aktiviteter fremover. 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TROMSØ FUGLEHUNDKLUBB.

 

Tid : Tirsdag 30. april 2019 kl 18:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Saker : Lover for TFK

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Vedlagt følger regnskap med revisjonsberetning, nye lover for TFK i henhold til ny lovmal, og valgkomiteens innstilling.

Styrets årsberetning og budsjett vil bli delt ut under møtet.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

files/2019/Balanserapport-2018.pdf

files/2019/Lover-for-TFK-2019.pdf

files/2019/Resultatrapport_-_2018.pdf

files/2019/Revisjonsberetning-2018-TFK.pdf

files/2019/Valgkomiteens-forslag-til-styre-og-utvalg-for-Troms-Fuglehundklubb-for-2019.pdf

 

Tromsø Fuglehundklubb gratulerer og ønsker tillykke med dagen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styreleder på e-post :  innen 30. mars 2019.

 

Valgkomiteen ønsker forslag til styre- og utvalgsmedlemmer. Forslag sendes Svein Anton Andresen på e-post :  innen 9. april 2019.

Klubbmesterskapet lørdag 9. mars er avlyst på grunn av lite påmeldinger.

files/50-19010_Premielister-Troms-Polarcup-vinter-2019.pdf

Bilder fra lørdag 2. mars

Partilister UK / AK søndag:

files/50-19010_Partilister-3.pdf

Premieliste:

files/50-19010_Premielister.pdf

VK-finale går i Tromvik

files/50-19010_Partilister-2.pdf

VK-finale søndag 3. mars

files/50-19010_Partilister-1.pdf

Vedlagt følger partilister for lørdag og søndag. Startrekkefølgen i VK er trukket. På lørdags kveld blir VK- finale og oppdaterte UK/AK partier med terreng for søndag lagt ut. 

Etter en periode med mildvær og mye regn, har vi nå fått frost. Vi ber om at deltakerne i tillegg til ski, har med seg fjellsko / sko med pigger. Dommerne på hvert parti vil avgjøre ute i terrenget om partiet skal gå på ski eller på beina avhengig av føreforhold.

 

Partilister lørdag :

files/50-19010_Partilister-8_l.pdf

 

Partilister søndag :

files/50-19010_Partilister-10_s.pdf

VK er trukket på nytt på grunn av at noen hunder er trukket, og nye er kommet til.

files/1_50-19010_Partilister.pdf