TFK har også i år avtale med sauebonde Kjetil Heimkjær på Trondjord. (Før du kommer til Kvaløyvågen)

 

Adressen er : Kvaløyvågvegen 857, 9103 Kvaløya.

 

Det er aversjonsdressur følgende onsdager : 19/6, 26/6 og 3/7. Aversjonsdressur august: onsdagene 7/8, 21/8 og 28/8.

Fremmøte kl 18:00

Det må brukes dummy en uke før, og noen dager etter dato for aversjonsdressur.

 

Pris medlemmer i TFK : kr 300,-  Ikke medlemmer : kr 350,-

 

Påmelding på e-post til : 

Også i år ryddet Tromsø Fuglehundklubb området ved Mandelasletta på oppdrag for Tromsø Kommune. Stor takk til alle som var med og ryddet området 21. mai.

Kom og vær med på vårryddeaksjonen tirsdag 21. mai.

Også i år har TFK avtale med Tromsø Kommune om å rydde Mandelaslette fra småbåthavna til Perpetuum. Vi møtes tirsdag 21. mai kl 18:00 ved Pioner Trafikkskole i småbåthavna i Tromsdalen. Det blir servert kaffe før vi starter, og pølser når vi er ferdig. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta på denne dugnaden.

 

Klubbaktiviteter :

På grunn av byggeaktiviteter på Tromsø Camping kan vi ikke benytte den gamle resepsjonen som klubblokale da den benyttes som brakkerigg for arbeidere i en periode fremover. Vi kommer tilbake litt senere med mer informasjon om klubbens aktiviteter fremover. 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TROMSØ FUGLEHUNDKLUBB.

 

Tid : Tirsdag 30. april 2019 kl 18:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Saker : Lover for TFK

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Vedlagt følger regnskap med revisjonsberetning, nye lover for TFK i henhold til ny lovmal, og valgkomiteens innstilling.

Styrets årsberetning og budsjett vil bli delt ut under møtet.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

files/2019/Balanserapport-2018.pdf

files/2019/Lover-for-TFK-2019.pdf

files/2019/Resultatrapport_-_2018.pdf

files/2019/Revisjonsberetning-2018-TFK.pdf

files/2019/Valgkomiteens-forslag-til-styre-og-utvalg-for-Troms-Fuglehundklubb-for-2019.pdf

 

Tromsø Fuglehundklubb gratulerer og ønsker tillykke med dagen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styreleder på e-post :  innen 30. mars 2019.

 

Valgkomiteen ønsker forslag til styre- og utvalgsmedlemmer. Forslag sendes Svein Anton Andresen på e-post :  innen 9. april 2019.

Klubbmesterskapet lørdag 9. mars er avlyst på grunn av lite påmeldinger.

files/50-19010_Premielister-Troms-Polarcup-vinter-2019.pdf

Bilder fra lørdag 2. mars

Partilister UK / AK søndag:

files/50-19010_Partilister-3.pdf

Premieliste:

files/50-19010_Premielister.pdf

VK-finale søndag 3. mars

files/50-19010_Partilister-1.pdf

VK-finale går i Tromvik

files/50-19010_Partilister-2.pdf

VK er trukket på nytt på grunn av at noen hunder er trukket, og nye er kommet til.

files/1_50-19010_Partilister.pdf