TFK arrangerer Polar Cup Jaktprøve for stående fuglehunder.

Dato : 18 og 19 februar 2023

Info om Tromsø Polar Cup med deltakerliste, VK og venteliste i VK.

 

Påmeldingen til prøven har vært mye større enn forventet. Dette medfører at ikke alle som er påmeldt innen fristen får starte på prøven. I kvalitetsklassene UK / AK mangler vi dommere begge dager. Dette arbeides det med å løse, men vi kan risikere at det blir ventelister i UK/ AK. Her vil info om partiene og eventuelle ventelister bli lagt ut kort tid før prøvestart, men slik at de som har lang reiseveg til prøven få beskjed i rimelig tid.

 

I VK har vi 29 påmeldte. Da det er en-dags VK er det hun 20 stk som får starte. Prøveleder vil sammen med NKK representant Frank Gunnar Bjørn i løpet av kort tid trekke hvem som får plass i VK, og rekkefølgen på ventelisten. Info om dette vil bli lagt ut på Facebook straks det er klart.

 

Det  er ikke mulig å etteranmelde hund til prøven slik situasjonen er nå. Ber om at de som ønsker å brekke hund gir beskjed snarest mulig.

 

Alle henvendelser vedr. prøven skal skje til prøveleder på e-post:  

 

Mer info vil komme fortløpende, se også: facebook.com/tromsofuglehundklubb/

 

 

Vedagt følger deltakerliste og venteliste i  VK. Det vil fortløpende bli gitt tilbakemelding til deltaker på ventelisten som får plass. Øvrige deltakere på ventelisten vil bli informert om endringer. 

Vi ber om at deltakere som må trekke hunden sin gir beskjed på e-post til prøveleder snarest mulig slik at den som står øverst på ventelisten kan få beskjed. Deltakere som ikke ønsker å stå på ventelisten vil få refundert 100% av startkontigenten dersom det gis beskjed senest søndag 12 februar. De som fortsatt ønsker å stå på ventelisten og ikke har fått tilbud om plass senest ved oppropet lørdag, får refundert 75 %.  

Prøveleder

files/50-23006_deltakerliste-8.pdf

files/50-23006_partilister-1.pdf

files/50-23006_ventelister-1.pdf