Dato for årsmøte i TFK blir tirsdag 26. april 2022. Mer informasjon kommer senere.

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes på e-post til  innen 30. mars.