Til: FKFs medlemsklubber

 

Fra: Styret i FKF

 

Styret i FKF har i dag  26. mars besluttet inntil videre  å fryse påmeldingen til Norsk Derby 2020.

 

Beslutningen er begrunnet i den pågående koronapandemien.  Alle jaktprøver er avlyst fram til 13. april.  Den 8. april vil myndighetene komme med ny informasjon om de forbud som nå er gjeldende blir forlenget i en ny periode fremover, eller om det blir åpnet for noen aktiviteter.  Vi vet i dag ikke noe om hvilke aktiviteter dette kan bli aktuelt.

 

Påmeldingsfristen til Norsk Derby er vanligvis 1. mai.  Denne fristen kan bli utsatt, - uten at styret pr. i dag kan gi noen ny frist.  Det er alt avhengig av utviklingen med virusspredningen i månedene fremover og hva myndighetene bestemmer.

 

Styret i FKF følger utviklingen tett, og vil informere via klubber og på egen nettside/Facebook når ny frist blir fastsatt og påmelding til Norsk Derby blir åpnet igjen.

 

 

Styret i

 

Fuglehundklubbenes Forbund

 

               Logo FKF liten

Link: https://drive.google.com/file/d/1l5moL752e58nUQbfKW2jHFu3yJSajDyl/view?usp=sharing

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. 

Som følge av påbudet blir ikke årsmøtet avholdt som planlagt. Vi vil komme tilbake med ny dato for årsmøte når myndighetene åpner for det.

Styret

I Vinnerklassen på Arnøya 7. mars fikk  Said Nordin 1. VK på P. Karacanis Noah, og Ole Ingebrigtsen  2. VK på P. Jimsrypa´s Ios.

 

Vi gratulerer så mye, og ønsker lykke til videre.

Tid : Tirsdag 17. mars 2020 kl 18:00

Sted : Pioner Trafikkskole, småbåthavna Tromsdalen

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Sakspapirer vil bli delt ut under møtet.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

1. VK ES Ryheimen´s T White Tante Birgitta, eier Tom Rune Sandstrand  

 

 

Premieringer i UK søndag Tromik 2 : P. Jimsrypa´s Tiffy 1. UK, Eier Jim Thomas Theodorsen,  P. Jimsrypa´s My 1. UK, eier Per-Olaf Theodorsen.
Det var ingen premieringer i AK som gikk i Buvika.

Premieringer i VK finale Tromvik : 1. VK ES Ryheimen´s T White Tante Birgitta, eier Tom Rune Sandstrand, 2 VK P. Jimsrypa´s Ios, eier Ole Espen Ingebrigtsen, 3. VK P. Karacanis Noah, eier Said Nordin, 4. VK P. Ørntuas Primus, eier Frode Aunan, 5. VK P. Nyheimsguten Hit Man, eier Ronny Hartviksen, 6. VK B. Orreskogens Bri, eier Peer Johnny Skjæran.

Tromsø Fuglehundkllubb gratulerer samtlige som har fått premie i helga, og en stor takk til alle som har bidratt til at denne vinterprøven kunne avholdes.

Fra venstre : Said Nordin fikk 1. VK m/CK på P. Noah, Ronny Hartviksen fikk 1. VK m/CK på P. Hit Man og Øystein Pedersen 1. UK på Wirri

 

i Tromvik fikk P. Karacanis Noah 1VK m/ck. På Slettfjellet fikk P. Nyheimguten Hit Man 1 VK m/ck og KV Rugdelias Xav Embrik 2. VK.

 

På Gønnlifjellet fikk P. Sollidalens D Wirri 1. UK og i Stabben KV Ormkullens Kasper 2. AK og SV Springleikens M Ra 2. AK.

 

Vedlagt følger partilister for søndag.  Finaledeltakere må vise kvittering for betaling av finalen før opprop.

https://drive.google.com/file/d/1wRWMLSqEkR_xc4vFoeYDgB4Njn8Atn-l/view?usp=sharing

Her kommer oppdaterte partilister og ventelister for prøven. Terreng for søndag blir avgjort lørdag ettermiddag / kveld når vi har fått rapport fra partiene på lørdag

Startrekkefølgen i VK er trukket. De som skal starte i finalen på søndag må betale kr 100,- i startavgift.  Alle i VK-finale må komme innom sekretariatet på lørdag og betale kr 100,- kontant, eller fremvise kvittering på Vipps. Vipps nr 504703. NB ! Det er et krav at dette er i orden før man får starte i VK-finale. Dette SKAL være ordnet på lørdag.

 

Forøvrig må alle deltakere være nøye med at det ikke ligger noe igjen på parkeringen og området rundt. Ta opp etter hunden og ikke kast søppel eller tøm termos etc. Vi har fått reaksjoner  fra grunneiere om dette ved tidligere anledning. 

 

Partilister lørdag : https://drive.google.com/file/d/1GhZfgbe-F-UhXJ7RPhPoV4GpxXI5B5c1/view?usp=sharing

 

 

Partilister søndag : https://drive.google.com/file/d/1-vU27HsdcYRNl3HaHI5sXgaDv6d25m75/view?usp=sharing

 

 

Ventelister : https://drive.google.com/file/d/1qtPjfaaSiU0uX4UlZ_on0E6kRXgqpJ3A/view?usp=sharing

Opprop kl 08:00 begge dager er på parkeringsplassen i Folkeparken / Telegrafbukta ovenfor det gamle Akvariet. Adressen er : Kvaløyveien 32.   

Partilistene vil bli satt opp ved det røde huset på parkeringen.  

 

Dersom noen møter direkte i terrenget, må man få noen andre som er på oppropet til å svare for seg. NB ! Det er meget viktig å svare ved opprop.  Hunder som står på ventelister  vil fortløpende få plass på partiene dersom noen ikke svarer. Det kan også komme ny informasjon i i forbindelse med opprop.

 

Husk å ha med  vaksinasjonattest og reistringspapirer på hunden. Det vil bli foretatt stikkontroller. VK deltakerne må ha med apportrype.

 

Ta med hundepose og plukk opp etter hunden din både ved opprop, og ved parkeringen ute i terrenget. Deltakerne på Slettfjellet går gjennom et hyttefelt. Her er det meget viktig at det ikke ligger noe etter hundene hverken på parkeringen,  eller området frem til hundene slippes. I Tromvik må ikke hundene gjøre fra seg i nærheten av vannverket. Ta med hundeposer ut i terrenget i tilfelle «uhell».

 

Sekretariatet er på Sydspissen Hotell. Adressen er : Strandvegen 166, og vil være åpent fra kl 07:20 og frem til opprop om morgenen, samt fra kl 15:30 om ettermiddagen. På fredag er sekretariatet åpent fra kl 18:00.

 

Jegermiddag lørdag kl 20:30. Send e-post til prøveleder om du ønsker å være med på middagen på lørdagskvelden.

 

Premier utdeles fortløpende i sekretariatet ved å fremvise kritikk sem er underskrevet av dommer.

 

Foreløpige partilister og ventelister følger vedlagt Partilister som starter på L er -lørdag og S -søndag. Startrekkefølgen i VK er ikke trukket enda, og det kan bil endringer i samtlige partier. Oppdaterte partilister kommer på fredag.

 

NKK representant er:  Roy Robertsen    Tlf 906 80 275   e-post 

 

Prøveleder er : Per-Anton Berg.  Tlf 900 42 000  e-post  

 

 

Vi ønsker samtlige velkommen.

 

 

 

Opprop begge dager er ved parkeringen i Folkeparken / Telegrafbukta kl 08:00

 

 

 

 

Sekretariatet er på Sydspissen Hotell.

 

 

Foreløpige partilister :

 

 

Foreløpige partilister lørdag : https://drive.google.com/file/d/12JV5P5aucg4t9UrarZ_JT2VIe0Plw9NP/view?usp=sharing

 

Foreløpige partilister søndag : https://drive.google.com/file/d/1_Hk4e-kAauAki0vHobBilkWxI9Px7YpU/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1OivNMQPAcKsP60hGE7YJI3mfMnlWO7rQ/view?usp=sharing

Ordinær påmeldingsfrist er ute, og vi åpner for etteranmelding / utvidet frist på dog web.

 

På lørdag blir det to VK-kval partier, et UK og et AK parti. På søndag blir det VK-finale, samt et UK og et AK parti. 

 

Det er godt med ledige plasser i VK. Prøven er tildelt CACIT, men det krever at det er minimum 30 startende hunder første dag ( 28 påmelde ved ordinær påmeldingsfrist ).

 

For at det skal bli tid nok til å prøve hundene i kvalitet UK / AK, setter vi en begrensing på 10 hunder pr. parti. i UK er det 2 ledige plasser på lørdag, og 3 på søndag. I AK er det 2 ledige plasser på lørdag samt at det vil bli en ledig plass på søndag. Her er det først til mølla . . . . Ved større påmelding vil deltakere bli satt på venteliste. 

 

Det blir gitt beskjed pr e-post til de som står på venteliste. De får også beskjed om det blir ledig plass. Ordinær påmeldingsavgift blir tilbakebetalt om hunden trekkes fra venteliste innen en uke før prøvestart.

 

Prøvens hovedkvarter / sekretariat er på Sydspissen Hotell.

 

Prøveleder er Per-Anton Berg som kan kontaktes på e-post : 

 

Deltakerliste:

https://drive.google.com/file/d/1maqU-0xyCh5Ruvmukj6og44GRxTN1siu/view?usp=sharing

 

Mer info om prøven kommer etterhvert.

På kvelden lørdag 15. 02. er er samtlige UK og AK partier fulltegnet.  Nye påmeldinger i kvalitetsklassene vil bli satt på venteliste. 

I VK har vi nå 30 hunder. Muligheten for å kunne tildele CACIT er nå tilstede. Dersom noen får 1. AK på Vannøya eller Senja kan det være mulig å få delta i VK hos oss da vi har utsatt frist til mandag 24. februar. Pr. i kveld er det 10 ledige plasser i VK.

 

Vennlig hilsen 

Prøveleder.

Klubbmesterskap

 

TFK inviterer til klubbmesterskap lørdag 1. februar.

Startavgift kr 100,- betales via Vipps nr. 504703 eller søk på Tromsø Fuglehundklubb.

Viktig at navn på fører skrives inn på Vipps-betalingen ( ellers vet vi ikke hvem som har betalt ).

 

Oppmøte Eide Handel kl 08:30.Vi benytter terreng på Brensholmen og Buvika.

Påmelding på SMS innen tirsdag 28. januar til Trond Bakkehaug på tlf. 92862500 eller e-post : 

 

 

Medlemsfest

 

TFK inviterer til medlemsfest lørdag 1. februar kl 19:00 på Helsesportlagets lokale i småbåthavna i Tromsdalen.

Klubben spander mat og drikke til maten. Meny bestående av koldtbord med mye godt, samt en varmrett ( svinekjøttgryte med karri ). 

Til maten servere vi øl og vin, samt alkoholfrie alternativer. Øvrige drikkevarer tar den enkelte med seg.

 

Klubbmesterskapet går tidligere på dagen, og vinnerne vil bli kåret i løpet av festen. Ellers blir det musikk og hyggelig samvær.

 

Påmelding på SMS innen tirsdag 28. januar til Johnny Johansen på tlf.  91182321 eller e-post johnny.iv.johansen@gmail.com

 

Vel møtt !

 

Klubbmesterskapet går tidligere på dagen, og vinnerne vil bli kåret i løpet av festen. Ellers blir det musikk og hyggelig samvær.

 

Påmelding på SMS innen fredag 24. januar til Johnny Johansen på tlf.  91182321 eller e-post johnny.iv.johansen@gmail.com

 

Vel møtt !