Hund Dato Premie Sted Eier TFK Cup
P Vestfjorddalens Tøtta T 09.06.13 Verry Good BK Målselv Terje Steinsund 75 p
         SUM 0 p 

Vestfjorddalens Tøtta