Hund Dato Premie Sted Eier TFK Cup
P Joker 21.04.13 1.pr VK m/CACIT finale Alta Ronny Hartviksen 170 p
  22.03.13 3.pr VK NM vinter kvalik Andøya   80 p
  21.03.13 3.pl NM vinter Lag Andøya   80 p
  16.03.13 3.pr VK kvalik Tromsø   80 p
  10.03.13 2.pr VK finale Arnøya   100 p
  09.03.13 1.pr VK kvalik Arnøya   100 p
        SUM 610 p
                                                                                                                                   

Ronny og Joker