Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styreleder på e-post :  innen 30. mars 2019.

 

Valgkomiteen ønsker forslag til styre- og utvalgsmedlemmer. Forslag sendes Svein Anton Andresen på e-post :  innen 9. april 2019.