Vedlagt følger partilister for lørdag og søndag. Startrekkefølgen i VK er trukket. På lørdags kveld blir VK- finale og oppdaterte UK/AK partier med terreng for søndag lagt ut. 

Etter en periode med mildvær og mye regn, har vi nå fått frost. Vi ber om at deltakerne i tillegg til ski, har med seg fjellsko / sko med pigger. Dommerne på hvert parti vil avgjøre ute i terrenget om partiet skal gå på ski eller på beina avhengig av føreforhold.

 

Partilister lørdag :

files/50-19010_Partilister-8_l.pdf

 

Partilister søndag :

files/50-19010_Partilister-10_s.pdf