Chipscanning ved fuglehundprøver fra 2013

GRH/OI 08.01.13

Styret i Fuglehundklubbenes Forbund har vedtatt at alle klubber som arrangerer fuglehundprøver fra 2013 skal ha chipscanner tilgjengelig for kontroll av reg.nr. på de startende hunder.

Dette vil si at alle hunder som deltar på fuglehundprøver skal sjekkes av dommer for å se til at hunden har riktig reg. nr.

Registreringsbevis må nå alltid medtas. Det samme skal vaksinasjonsattest og bufebevis.