Norsk Derby 2012

OI 23.04.12

Norsk Derby arrangeres 21 - 23 september 2012 på Kongsvold.
 
Hunden må være yngre enn 24 måneder på prøvens første dag.
Kvalitetskravet for å kunne delta i Norsk Derby er 1. pr. UK på jaktprøve

NB! Påmeldingsfrist er: 1 mai 2012

Mer info finnes på hjemmesiden til Norsk Derby