Velkommen til Andøy og NM Vinter 2012 OI 08.02.12

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb ønsker velkommen til NM vinter for 27. gang 29.03 -01.04.12.
Prøven arrangeres fra Andenes med hele Andøy kommune som prøveterreng.
- Torsdag 29. mars: NM lag
- Fredag 30. mars: VK-UK-AK
- Lørdag 31. mars VK semifinale –UK-AK
- Søndag 01. april: VK finale –UK-AK

Partilister og ventelister er nå publisert på NM siden HER

 

Påmelding innen 12. mars 2012 til:
- Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, Boks 631, 9486 Harstad.
- Bankgirokonto: 4730.09.63184
- Startkontingent NM/VK: Kr. 475.00. Semifinale kr.200.00. Finale kr.100.00.
- Startkontingent UK/AK: Kr. 375.00

Kvalifiseringskrav for VK- NM vinter.
- For deltagelse er det vanlig VK krav, dvs. 1.AK eller VK premie i inneværende, eller de to
foregående år.
- Ved overtegning blir de med de eldste premier satt på venteliste.
- Premier fra kun lavland/skog stiller bak høyfjellspremierte hunder.
Hunder som meldes inn etter påmeldingsfristen blir ikke prioritert, men gis plass dersom
arrangøren har ledig plass.
Påmeldingen skjer pr. nettbank og i meldingsrubrikken skal følgende være med:
- Reg.nr (ikke kennelnavn/navn).
- Klasse (UK-AK eller VK). Deltar du en, to eller tre dager i UK/AK- påfør dato.
- Påfør dato for siste VK premie eller 1. AK premie.
- Er hunden kun premiert på lavland eller skog anføres dette.
- Er det annen fører enn eier må dette påføres.
- Før på mobiltelefon nr. Dette er viktig for oss ved eventuell overtegning.

NB! Minimumsaldersgrensen for hunder som skal delta i UK er nå 9 måneder.
- Betales det på vanlig bankgiro, vær da klar over at da tar det 8-10 dager før din
påmelding er oss i hende.

NB!!! Er du påmeldt i Exit Cup og går videre til NM semifinale/finale dekkes disse
starter av kontingenten for Exit Cup.
- Liste over de 200 som får starte i VK legges ut på nett ca. 1 uke etter påmeldingsfristens
utløp. Venteliste legges også ut på nett.
- Etter hvert som deltagere på hovedlisten melder forfall, flyttes de på ventelisten opp.
- Påmeldt hund kan ikke byttes med annen.
- Står du på venteliste,- kommer med, men ikke møter opp, får du ikke refundert
startkontingenten.
- De av dere som stiller i UK - AK på fredag bør merke seg at denne dag er det begrensninger på
antall deltagere.
- NB! Deltagerne bør merke seg at det ikke blir sendt tilbakemelding med opplysninger
om det praktiske: dvs. opprop, middager osv. Fullstendig informasjonen om dette
legges ut på våre nettsider: www.hvfk.org

Innkvartering / hovedkvarter:
- Norlandia Andrikken Hotell, 8480 Andenes. Tlf. 761 41222
Se også linken: Overnatting i Andøy.
- Prøveleder: Dann-Roger Olsen. 900 48181.
Alt vedr. påmelding: Richard Sletten. 995 29605.

Info Exit Cup 2012
Exit Cup 2011 er en to dagers VK 31/3-1/4 for utslåtte VK hunder fra NM vinter fredag 30/3.
60 hunder får delta lørdag, med finale søndag.
Startkontingent kr. 425.00 Finale kr 200.00
Er du påmeldt i Exit Cup og går videre til semifinale/finale i NM, betales ingen startkontingent
for disse starter. Startkontingenten til Exit Cup dekker denne. Dersom du i tillegg har en eller
flere hunder som ikke går videre i NM kan du starte i Cupen med annen fører. Beskjed om ny
fører eller om du trekker hunden/hundene må gis i sekretariatet før kl.1900 fredag.
Startkontingenten refunderes ikke dersom hunden/hundene trekkes.
Går du videre til finale i Cupen må du møte i sekretariatet for betaling av startkontingent kr.
200.00 før kl. 1900.
Ved overtegning blir det trekning blant de påmeldte. Trekningen skjer etter NKKs
datasystem. Resultatet av trekningen blir lagt ut ca. 1 uke etter påmeldingsfristens utløp.
Venteliste legges også ut.
Påmeldt hund kan ikke byttes med annen.
Står du på venteliste, kommer med, men ikke møter opp, får du ikke refundert
startkontingenten.
De som ikke får delta pga. plassmangel får refundert startkontingenten ubeskåret/eventuelt
kan man starte i UK/AK på lørdag/søndag. Refusjon skjer pr.nettbank innen tre uker etter
prøvens slutt.

NB! Mange av de som er påmeldt i Exit Cup går videre til semifinale i NM, eller trekkes
pga. løpetid - skader. Det kan således bli store forskyvninger på de 3 utlagte VK
partier.

Prøveleder: Dann-Roger Olsen. 900 48181.
Alt vedr. påmelding: Richard Sletten. 995 29605.

Velkommen til Andøy og NM Vinter 2012