NM Vinter andre dag OI 02.04.11

Under NM Vinter andre dag røk alle våre ekvipasjer i NM Semifinale ut. 

I Exit Cup tok P Ottorinos Tya til Dag Håvard Hansen seg videre til Exit Cup finale på søk. P Pimens Barack til Svein Erik Holsbøe fikk 2.pr UK.

TFK gratulerer og ønsker ekvipasjene lykke til videre.