Redaksjon 02.07.08

Per Atle Bakkevoll, mobil 481 97 588, e-post     

Arne Ottem, mobil 957 28 549, e-post ar   

Wiggo A. Ditlefsen, mobil 907 20 099, e-post