Svenskjakta 2012 uten endring GRH/OI 30.07.12

Det var i slutten av mars at den svenske Riksdagen (tilsvarer Stortinget) ba den svenske regjeringen å gjøre endringer i lovverket som regulerer utlendingers tilgang til småviltjakta på de statlige eiendommene over tregrensa. Men disse endringene ser altså ikke ut til å bli gjennomført i år.

I strid med EU
I 2006 innførte svenskene begrensninger, blant annet med et krav om guideplikt for utenlandske jegere. Året etter ble imidlertid reglene opphevet fordi EU mente de var i strid med EU-reglene om fri flyt av varer og tjenester.
Det svenske Jägareförbundet har siden jobbet for å få regulert småviltjakta slik at svenske jegere favoriseres. Ifølge Jägareförbundet har reglene ført til en ukontrollert strøm av utenlandske jegere i de svenske fjellene. Nå har de lyktes i å få med de folkevalgte på å gjøre et nytt forsøk med innstramminger.
 
Endrer reindriftsloven
Nå har Riksdagen behandlet et forslag om særregler for svenske jegere. Oppslutningen rundt Miljö- och jordbruksutskottets forslag var såpass enstemmig at det ikke ble avholdt noen votering. Regjeringa skal nå endre "rennäringsförordningens paragraf 3", noe som innebærer at svenske statsborgere igjen får fortrinnsrett på de statlige eiendommene i fjellet. Utenlandske jegere får trolig krav om guide eller må jakte sammen med en svensk jeger.
 
Jakt som normalt i 2012
Ettersom dette dreier seg om en lovendring, med tilhørende tilpasning mot EU, må man forvente at prosessen tar litt tid. Det har så langt ikke kommet noen signaler fra den svenske regjeringa om når dette vil skje, og hos länene som styrer kortsalget, forventes det ikke noen endringer i år:
- Jakten 2012/ 2013 sker på i stort sett samma villkor som föregående år. Således inga särskiljande regler beroende på nationalitet, heter det på nettsidene til Västerbotten län.

Det oppfordres imidlertid til å følge med på nettsidene for eventuelle endringer, noe som også kan være lurt dersom du skal jakte i et annet län, eller for å finne ytterligere informasjon om jakta. Klikk på linkene under for å gå til riktig län:

• Västerbotten län.
• Norrbotten län.
• Jämtlands län.