Årsmøte i TFK 29.01.08
Årsmøte i Tromsø fuglehundklubb avholdes torsdag 27 mars.


 


 

Årsmøteinnkalling TFK Dato: 29.01.08

Årsmøtet i TFK avholdes torsdag 27. mars 2008

Senest tre uker før møtet d.v.s. 6. mars sendes innkalling med klokkeslett og sted, samt følgende :
 

  • Dagsorden
  • Undertegnet Årsberetning.
  • Undertegnet regnskap med revisors beretning
  • Forslag til kandidater til valgene. Her må forslag til kandidater være valgkomiteen i hende / poststemplet senest 5 uker før møtedato (dvs senest 21. februar).
  • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende / poststemplet senest 4 uker før møtedato ( d.v.s. senest 28. februar )    Tromsø 23. januar

    Styret