Viktig melding til medlemmene i Tromsø Fuglehundklubb! GRH/OI 13.01.12

Lovkomiteen i FKF har fremmet forslag til nye lover for FKF. Forslaget forutsettes behandlet ved FKF representantskapsmøte i juni 2012. Dette betyr at vi i TFK må behandle denne saken på vår generalforsamling.
I og med sakens karakter og det faktum at kun ca. 10% av våre medlemmer møter på generalforsamlingen, ønsker vi at alle medlemmer skal sette seg inn i forslaget og komme med eventuelle innspill til styret.

Forslaget og kommentarer til forslaget finner du som vedlegg nederst i denne nyheten.

Innkomne kommentarer vil bli en del av styrets grunnlag for innstilling i saken og vil bli referert til generalforsamlingen.
Med vennlig hilsen
Styret

Vedlegg:
Lovforslag FKF 13 desember 2011 finner du her HER
Kommentarer til FKFs lover 13 desember 2011 finner du HER

Lovkomiteen ønsker å presisere følgende:

-    Ny lovmal vedtatt av NKK RS 12/11-11 er innarbeidet i teksten og kan ikke endres. Teksten er absolutte krav fra NKK.
-    Klare signaler gitt på FKF RS 28/5-11 er innarbeidet i forslaget.
-    Raseansvaret vil fortsatt bli delegert direkte fra NKK til raseklubbene, som i dag.
-    Med den foreslåtte omorganisering av FKF til reelt forbund, får medlemsklubbene sin tilknytning til NKK gjennom FKF. Dobbeltmedlemskap er ikke aktuelt.
-    FKF har søkt NKK om dispensasjon fra kravet om at medlemsklubbene må innarbeide ny lovmal for klubber i 2012.
-    NKK har innvilget denne dispensasjonen slik at raseklubber og distriktsklubber kan behandle endringer av sine lover på sine årsmøter i 2013. På denne måten unngås behandling av klubbenes lover 2 årsmøter etter hverandre.

Lovkomiteen har gjennomført sitt arbeid med nytt forslag til endinger av FKFs lover slik det ble vedtatt på FKF RS 2011. Medlemsklubbene gis med dette muligheter til informasjon og diskusjon om denne saken på sine årsmøter og generalforsamlinger.

Endringer av FKFs lover vil komme til behandling og avgjørelse på FKF RS 2012 sammen med styrets innstilling.

29/1 2012.

Lovkomiteen i FKF

Dag Skarpodde    Harald Bruflot        Nils B. Skaar