Rasedyst lørdag 21.01.2012 kl. 08:30

GRH/OI 01.01.12

Tromsø Fuglehundklubb fyller 25-år, og ønsker og starte jubileumsåret med å invitere til rasedyst lørdag 21.01.2012 i klassene UK og AK/VK.

Hver raseklubb for de stående fuglehunder tar ut lag for sin rase med tre navngitte hunder i hver klasse, som påmeldes til arrangøren i god tid før konkurransen. Inntil to reservehunder kan erstatte de anmeldte hunder mot beskjed, senest kvelden før konkurranse.

Konkurrentenes rekkefølge avgjøres ved raseklubbenes rangering av hundene, og ved loddtrekning slik at hunder av forskjellige raser konkurrerer mot hverandre.

NB! Oppmøte blir BEST stasjonen på kvaløysletta kl 08:30. Deretter kjører UK partiet til Finnvikdalen, mens AK/VK partiet kjører til Larseng!

Partiliste UK finnes HER , startliste HER og poengberegningsskjema HER
Partiliste AK/VK finnes HER , startliste HER og poengberegningsskjema HER

Sted:  Kvaløya / Ringvassøya 

Dato:  Lørdag 21.01.2012

Oppmøte: Kl. 09.00

Påmelding: Innen 14.01.2012. Dag Håvard Hansen,       / tlf. 950 58 411

Ved bedømmelse gis hver hund poeng i følgende disipliner:
Jaktlyst      0 - 10 poeng
Reviering      0 - 10 poeng
Viltfinnerevne   -10 - 10 poeng
Fuglebehandling   - 2 - 10 poeng
Diskvalifiserende regelbrudd  - 5 -   0 poeng

Poengskalaen er:
10   = Særdeles fremragende
8-9   = Fremragende
6-7    = Meget godt 
4-5    = Godt
1-3    = Svakt
0 -10 = Dårlig 

PS! Det vil ikke stilles krav om apport i UK.

Premiering:
For hvert lag summeres de poeng lagets hunder har fått. Det lag med flest poeng vinner rasedysten 2012.
Den hund på det seirende lag som får flest poeng tildeles en ekstra premie.
For utdelingen av ekstra premien forutsettes minst at beste hund på det vinnende lag i løpet av konkurransen har hatt godkjent fuglearbeid, og at det er skutt over den.

Lagkonkurranse er publikumsvennlig, og her får alle muligheten til å se de ulike rasers beste individer i Troms i konkurranse mot hverandre. Det blir ofte jevnt og spennende og ingenting er avgjort før siste slipp.

Premieutdeling:
Tromsø Fuglehundklubb ønsker å være en inkluderende klubb, alle deltakere samt medlemmer av
raseklubbene inviteres til å delta på vårt jegerblot om kvelden der premieutdelingen vil finne sted.

Se egen artikkel om jegerblotet på vår hovedside.

Tromsø Fuglehundklubb ser frem til å motta deres påmeldinger, og til en spennende og trivelig rasedyst!

Med vennlig hilsen
Tromsø Fuglehundklubb

Geir Roger Hagenes
leder