Rypetelling 2011 DHH/OI 04.08.11

• Avtale om telling med Håkøybotn/Larseng grunneierlag og Tomasjord/Oldervik grunneierlag er på plass.
• Telling starter onsdag 10.august, og vi har som mål å være ferdig med rodene til ca 20. august.
• Noen har meldt seg, men det er fortsatt behov for flere tellere.
• Utdeling materiell (kart, kommunal godkjenning ifht båndtvang mm) under fuglhundlunsjen på Workintunet Cafe på mandag 08.08.11.
• De som ikke kan møte da må hente papirene hos rodeansvarlig.

Over hele landet blir det gjennomført tellinger av rypebestanden. Mange utmarkslag setter opp en baglimit for felling basert på tellingene. Alle hunder som skal være med må ha godkjent aversjonsbevis for sau(bufebevis), og i tillegg bør hundene  være rimelig godt dressert.

Tromsø Fuglehundklubb samarbeider med Håkøybotn/Larseng grunneierlag og Tomasjord/Oldervik grunneierlag hvor vi har en avtale om å telle ryper i løpet av august.

Dag Håvard Hansen ( Mob 950 58 411 eller e-post ) er ansvarlig for rodene og har nærmere informasjon til de som melder seg på.

Med vennlig hilsen

Dag Håvard Hanssen