FKF endrer samordningsutvalgene

GRH/OI 30.06.11

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) endrer Samordningsutvalgene (SU) for fuglehundprøver.

Under FKF RS 2011 ble følgende organisering av SU vedtatt: ”SU Lavland skal bestå av fem medlemmer, øvrige SU tre medlemmer. Klubbene innen den enkelte region avgjør hvem som skal sitte i utvalget. Om nødvendig skjer dette ved avstemming. Utvalgene konstituerer seg selv. Det anbefales en funksjonstid på tre år med anledning til gjenvalg. Valgene meddeles FKFs styre som formelt utnevner samordningsutvalgene.”

Samordningsutvalgene SU Lavland, SU Sør Øst og SU Sør Vest ble omorganisert i 2010/ 2011 mens SU Midt-Norge, SU Rana-Vefsn-Bodø og SU Nordre Nordland-Troms og Finnmark må foreta en gjennomgang av sittende medlemmer vedrørende funksjonstid. FKF understreker at det er viktig at alle jaktprøvearrangører i den enkelte region blir informert om og deltar i denne prosessen. FKF vil ha dette ferdig behandla og meldt tilbake innen 1. september 2011.

Mer info om Samarbeidsutvalget (SU) 

Hensikten med samordningsutvalg for fuglehundprøver er å planlegge og samordne prøvene i de forskjellige deler av landet. På den måten får arrangørene av jaktprøver bedre planleggingsgrunnlag og forutsigbarhet for å kunne heve kvaliteten på sine arrangementer, samt utveksle erfaringer rundt forvaltningsmessige vedtak. I tillegg skal samarbeidsutvalgene skape en fornuftig og god dialog mellom klubbene, de forskjellige distrikter/ regioner og bidra til løsninger som gagner alle parter.

Alle prøvearrangører av jaktprøver for stående fuglehunder blir nå orientert og invitert til å delta i samordningsutvalgenes arbeid med fordeling av prøvehelger, CACIT med mer.   I vedlegget kan du se hvilke klubber og foreninger som hører inn under de forskjellige regionene.