Norsk Derby 2011

OI 19.04.11

 

Norsk Derby arrangeres 23 - 25 september 2011 på Kongsvold.
 
Hunden må være yngre enn 24 måneder på prøvens første dag.
Kvalitetskravet for å kunne delta i Norsk Derby er 1. pr. UK på jaktprøve

Påmeldingsfrist er: 1 mai 2011

Mer info finnes på hjemmesiden til Norsk Derby