Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes 01.03.2011

GRH/OI 13.01.11

Innkalling til årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb
 
Dato:  Tirsdag 01.03. 2011     kl. 19.00
Sted:   Burgerman Workinntunet (loftet)
 
 
 
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet,
det vil si innen 31.01.2011.
     
Valgkomiteen vil nå begynne arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte
verv i Tromsø Fuglehundklubb.
Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg!

Forslag til kandidater til tillitsverv i klubben skal være valgkomiteen i hende senest 25.01.2011

Styret har bestått av følgende personer i 2010, med anførsel om de er på valg eller ikke:
 
Leder              : Geir Roger Hagenes             ikke på valg                      
Kasserer          : Kristian Prytz                       på valg
Sekretær         : Svein Erik Holsbø                 ikke på valg
Styremedlem   : Roger Tømmerholen           ikke på valg
Styremedlem   : Tone Kanestrøm                 på valg
Varamedlem     : Oddmar Isaksen                 på valg
 
Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen:
 
Leder             : Per Anton Berg       
Medlem          : Esben Eliassen         
Medlem          : Eirik M. Olsen           
 
 
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.
Skal det stemmes over flere kandidater, må valgkomiteen ha forslag på aktuelle kandidater
senest fem uker før årsmøtet, det vil si innen 25.01.2011