TFK har inngått ny foravtale

GRH/OI 06.10.10

Tromsø Fuglehundklubb har inngått avtale om kjøp av Troll Hundefor hos Jobb og Fritid AS på Langnes.

Ved kjøp av hundefor av medlemmer i TFK kan vi tilby 10% i rabatt.
Dette gjelder både tørt og vått for.
Forutsetter forevist medlemskort.

Her kan du se info om Troll Tørrfor

Her kan du se info om Troll Våtfor

Geir Roger Hagenes
Leder TFK