RyperTFK skal også i år foreta rypetelling i terrengene til Håkøybotn og Larseng utmarkslag.

Tellinga gjennomføres i tidsrommet mandag 11.august til fredag 22.august.

Det er et krav at hunder som brukes skal være jaktprøvepremiert, og ha gyldig bufebevis!

Det er ønskelig at de som teller har med seg GPS for sikrere at roder/linjer gås korrekt, og at samme kull eller enkeltfugler ikke telles flere ganger!

De som ønsker å delta i tellinga bes kontakte Dag Håvard Hanssen (950 58 411 / ). Roder/linjer tildeles fortløpende.

Kart, roder og tillatelser mm deles ut under TFK lunsjen på Workintunet kafe(loftet) mandag 11.08 fra kl 11:00 samt ved TFK lavvoen tirsdag 12.08 fra kl 17:30!

Rapporter skal være innsendt senest fredag 22.august til undertengnede!

Mvh

Dag Håvard Hanssen
TFK jaktprøveutvalget