Høstprøven arrangeres 13. og 14. oktober. Det er VK på lørdag, og kvalitetspartier begge dager. Det vil komme mer opplysninger om prøven senere. Spørsmål om prøven sendes på e-post til: per.anton@icloud.com.

Aversjonsdressur på sau.

 

TFK har nå fått avtale med sauebonde Kjetil Heimkjær på Trondjord. ( Før du kommer til Kvaløyvågen )

Adressen er: Kvaløyvågvegen 857, 9103 Kvaløya

Vi har aversjonsdressur følgende torsdager:  16/8, 23/8 og 30/8. Fremmøte kl 18:00

Pris medlemmer i TFK : kr 300,- ikke medlemmer : kr 350,-

Påmelding på e-post til : 

 

 

Også i år har TFK avtale med Tromsø Kommune om å være med på vårryddeaksjon 2018. 
Vi skal rydde samme område som i fjor, det vil si Mandelasletta fra Perpetuum til småbåthavna, og klubben tjener kr 5.000,- på dette.

Vi møtes på klubbhuset Tromsø Camping kl. 18:00 tirsdag 15. mai der vi serverer kaffe og te før vi starter opp. Klubben har nødvendig utstyr for jobben. 
Etter at vi er ferdig serverer vi pølser m.m. på klubbhuset.

Det er viktig at så mange som mulig av medlemmene stiller opp på denne dugnaden.

Styret i TFK

 

Det blir klubbkvelder / aktiviteter hver tirsdag i perioden 29. mai til og med 3. juli.

Vi starter 29. mai  kl 18:00 på klubbhuset/ gamle resepsjonen på Tromsø Camping der det serveres kaffe og vafler. 

Det blir ringtrening / utstilling av hund med Anne Maj Krogh kl 19:00. Ta med deg hunden(e) dine og få kyndig veiledning i å føre og vise frem hunden din på utstilling.

Vi planlegger flere aktiviteter, som medlemskveld med grilling, apporttrening m.m. Dette vil vi komme tilbake på straks aktivitetskalenderen for våren er klar.

Vel møtt på klubbkveldene.

Hilsen

Styret

Vi minner om vår ekstraordinære generalforsamling 2017 

   tirsdag 17. april 2018 kl. 1800 på vårt klubbhus v/Tromsø Camping.

 

 

 

Dommerutvalget i FKF trenger flere videoer av fuglesituasjoner til bruk i dommerutdanningen. Vi vet at mange sitter på gode opptak og ønsker å bruke disse i utdanningsøyemed. Alt er av interesse, ikke bare det perfekte. Innganger i fugl og søk er også selvsagt interessant.

Send dine opptak til  . Ved innsending godkjenner du samtidig bruk av opptakene til formålet.

 

FKF DU håper på ditt bidrag for en bedre jaktprøvedommerutdanning!

 

Dommerutvalget i FKF

Dato: Tirsdag 17. april 2018 
Klokkeslett: kl. 1800
Sted: klubbhuset v/Tromsø Camping
Arthur Arntzens veg 10, Tromsdalen

Sak: Valg

Det er kun denne ene saken, valg, som skal behandles.

Velkommen.

Mandag 5/3

Premieliste mandag 05.03.18 finnes HER

Søndag 4/3

Partilister mandag 05.03.18 finnes HER

Premieliste søndag 04.03.18 finnes HER

Lørdag 3/3

VK finale er trukket og finnes HER

Partilister UK AK Søndag 04.03.18 finnes HER

Premieliste lørdag 03.03.18 finnes HER

Betaling for VK finale kr 100,- kan vippses til 504703 Tromsø Fuglehundklub

 

2/3

Endelige partilister for Tromsø Polarcup Vinter 2018:

Partilister UK AK og VK kval finnes HER

Nå er VK trukket sammen med NKK´s representant, og samtlige partilister er oppdatert med terreng og dommere for lørdag.

Husk å ta med hundeposer og plukk opp etter hunden ved parkeringsplassene. NB ! Dett er er meget viktig å etterkomme.

For søndag og mandag vil beslutning om hvilke terreng som skal benyttes, tas etter at partiene er kommet inn på lørdag. Vi vet da mere om fuglebestand etc.
Vi minner om at det er den enkelte deltakers ansvar å svare på opprop, eller har avtalt med noen å svare for seg. Prøveledelsen og dommerne tar seg ikke av dette.
Opprop samtlige dager er kl 08:00 ved den gamle resepsjonen på Tromsø Camping i Tromsdalen, som også er prøvens sekretariat.

Sekretariatet vil være åpent fra kl 19:00 på fredag, og fra kl 07:30 til 09:00 om morgenen samtlige dager, og på ettermiddagene fra kl 16:00 til 19:00.

Premieutdeling vil være lørdag etter jegermiddagen ca kl 21:30. Søndag og mandag utleveres premier ved å fremvise kritikkskjema med premiegrad i sekretariatet.

Finaledeltakerne i VK må huske på å betale startkontigenten kr 100,- til Elin Berglund lørdag ettermiddag, eller senest før opprop søndag. Bruk Vipps eller betal kontant. Manglende betaling medfører at man ikke får starte i VK finalen.

Vennlig hilsen

Prøveleder

 

1/3

Foreløpige partilister er nå lagt ut:

Lørdag 03.03.18

Søndag 04.03.18

Mandag 05.03.18

Det vil komme endringer underveis, og endelige lister kommer fredags kveld.

Startrekkefølgen i VK vil bli trukket på fredag sammen med NKK´s representant. 

Spørsmål eller feil som oppdages på partilistene rettes til prøveleder på e-post 

Vennlig hilsen
Prøveleder
 

28/2

NB ! Viktig informasjonom om opprop på prøven NB !

Ved opprop må hver enkelt deltaker sørge for å være tilstede og svare ved opprop. Dersom man ikke møter opp personlig må man sørge for å avtale med noen som er tilstede ved oppropet,  og at vedkommede svarer positivt og opplyser til partiets dommere at man møter i terrenget el. annen plass.

Prøveledelsen eller dommerne påtar seg IKKE dette ansvaret. Det nytter således ikke å ringe eller sende melding om at man møter i terrenget elller andre plasser. Man må enten selv svare ved opprop, eller ha avtalt med noen andre at vedkommende svarer for deg. Vi har to fulle VK partier på lørdag. I tillegg har vi 11 stk på venteliste. Disse får fortløpende plass dersom noen ikke svarer ved opprop.

Kommer man ett minutt for sent til toget, blir man stående igjen på perrongen, og får ikke refundert billetten ( startkontigenten ).

Med vennlig hilsen

Prøveleder

 

26/2-2018

Vi har fått en ekstra dommer, og det blir nå 3 UK/ AK partier både lørdag og søndag.

Vi har noen ledige plasser både lørdag og søndag.Ta kontakt med prøveleder på e-post :  om du ønsker å starte i UK eller AK.

Med hilsen

Prøveleder Tromsø Polarcup Vinter 2018

 

25/2-2018

Samtlige deltakere som er påmeldt innen fristen har fått plass på prøven. Dette gjelder VK, AK og UK, og samtlige dager som hundene er påmeldt.

Vi har på lørdag 2 VK-kval partier og 2 UK / AK partier. Det jobbes med å få tak i en ekstra dommer på lørdag i kvalitetsklasse for de som etter fristen har meldt sin interesse for start i UK / AK. 
I VK har vi en liste på 7 stk som etter påmeldingsfristen har meldt sin interesse for å starte på prøven. Kun dersom det blir forfall i VK vil disse få tilbud om å starte på prøven, og da i den rekkefølge de skriftlig har meldt sin interesse.

På søndag er det VK finale og 3 kvalitetspartier. På mandag er det et kvalitetsparti.

Skulle vi lykkes i få tak i en ekstra dommer, vil vil de som står på venteliste i UK / AK få beskjed på e-post, og må straks bekrefte sin deltakelse.

Skulle det være behov for kontakt med prøveleder, benyttes e-post :

Med vennlig hilsen

Tromsø Fuglehundklubb
Prøveleder

 

Tid: tirsdag 6. mars 2018 kl. 1800
Sted: klubbhuset v/Tromsø Camping

Saksliste

- Godkjenning av innkalling og dagsorden 
- Oppnevne møteleder 
- Velge referent 
- Velge tellekorps 
- Velge 2 representanter for å undertegne protokollen 
- Årsberetninger
- Regnskap med revisors beretning 
- Saker 
• Ingen saker er kommet inn innen fristen
- Budsjett for neste år 
- Kontingent for neste år 
- Valg 
• Valg Leder for 1 år (på valg) 
• Nestleder for 1 år (på valg) 
• Tre styremedlemmer (ett styremedlem er ikke på valg) 
• Et varamedlem for 1 år (på valg) 
• Valg av medlemmer til klubbens utvalg. 
- Valg av revisor med vararevisor for 1 år 
- Valg av valgkomitè for 2 år med leder og vara for 1 år

Regnskapet og budsjett blir delt ut under årsmøtet.

Velkommen, alle medlemmer

Vi gratulerer Orreskogens Bri og Per Johnny Skjæran som ble klubbmester i AK i dag. Vi gjorde alt for å få klubbmester i UK uten å lykkes, dessverre.

Vi inviterer alle fuglhundinteresserte til foredrag om Norsk Vorstehhundklubb v/Trude Giverhaug

tirsdag 20. februar kl. 1900 på klubbhuset (gamle resepsjonen til Tromsø Camping)

Vel møtt!

 

Tromsø Fuglehundklubb ønsker alle hjertelig velkommen til vår 3 dagers vinterprøve 03. til 05.(lør-man) mars 2018.

Hovedkvarter/sekreteriat er på Tromsø Camping i Tromsdalen i den gamle resepsjonsbygningen ved elva.
Opprop kl. 0800 hver dag like utenfor sekretariatet.

Alle prøveterrenger er på Fastlandet, Kvaløya og Ringvassøy.

VK kval lørdag og VK finale søndag.
UK / AK alle dager. Kun ett parti på mandag.

Kontaktpersoner: 
Prøveleder Per-Anton Berg: mob 900 42 000
E-post:
DogWeb: Elin Berglund: mob 907 31 710
E-Post: elin.irene.berglund@hotmail.com

Påmelding: via web.
Startavgift: UK/AK kr. 450,- , VK 500,- og VK finale kr. 100,- pr. hund.

Betaling for finale skal være gjort i god tid før opprop.

PS! Manuell påmelding eller etteranmelding får et tillegg på kr 50,- pr start!

Påmeldingsfrist: 16/02-2018

Overnatting: Tromsø Camping gir rabatter på overnatting til våre deltakere, ta kontakt med Tromsø Camping. www.tromsocamping.no E-post:

Våre samarbeidspartnere/sponsorer under NNM er:
Royal Canin: http://www.royalcanin.no/
Tromsø Camping: https://tromsocamping.no/

Vi ønsker velkommen til vårt klubbmesterskap lørdag 10. februar 2018.

Opprop kl. 8.30 v/Eide Handel, Eidkjosen.

Påmelding til e-post: elin.irene.berglund@hotmail.com eller sms til 907 31710.
Forhåndsbetaling til bankkonto 6420 05 16484 eller Vipps til 504703 (eller søk opp Tromsø Fuglehundklubb).
Pris kr. 100,- pr. hund.

Terreng: Buvika og Brensholmen

Vel møtt :-)

På grunn av overgang fra gammel til ny DogWeb Arra (det elektroniske jaktprøveprogrammet) vil det ikke være mulig å melde på jaktprøver for 2018 inntil overgangen er gjennomført.

Det arbeides intenst for å få gjennomført dette så raskt som mulig, men overgangen vil nok ikke være fullstendig gjennomført før i slutten av januar.  Det vil komme informasjon om når det igjen er åpnet for påmelding på jaktprøver på FKF’s hjemmeside www.fuglehundklubbenesforbund.no og på klubbenes hjemmesider.

 

Mvh

Ellen Bakke Dobloug

Sekretær

FKF

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer