Hund Dato Premie Sted Eier TFK Cup
GS Stegjefjellets Targa II 13.07.13 Excelent BK,1BKK,2BTK,CK,Cert NGK Hageseter Maja Kolsum 120 p
  16.06.13 Excellent BK,3BKK NKK Tromsø   0 p
  15.06.13 Excelent BK,1BKK,3BTK,CK,Cert Tromsø   0 p
  02.03.13 1.pr AK Tromsø II   100 p
  23.02.13 3.pr AK Ringvassøy   50 p
         SUM 270 p
   

 Maja og Stegjefjellets Targa II