Hund Dato Premie Sted Eier TFK Cup
P Tinka Av Vor-Point 10.03.13 2.pr UK Arnøya Jim Møllnes 80 p
  09.03.13 3.pr UK Arnøya   50 p
  17.02.13 2.pl klubbmesterskap UK Tromsø   80 p
        SUM 210 p