Det blir VK på lørdag, og UK / AK partier på lørdag og søndag.
Det vil bli benyttet terreng på Kvaløya og Ringvassøya.
På grunn av korte dager vil det bli små kvalitetspartier begge dager. Opprop vil bli på forskjellige steder avhengig av terreng som benyttes. Mer info kommer nærmere prøvestart. Påmeldingsfrist er 5. februar.
Vi ønsker velkommen til årets første prøverhelg.

Vennlig hilsen prøveleder