Ved en feil var påmeldingsfristen satt til 2. august. Dette er er når rettet.

 

 

Prøveleder