Opprop kl 08:00 begge dager er på parkeringsplassen i Folkeparken / Telegrafbukta ovenfor det gamle Akvariet. Adressen er : Kvaløyveien 32.   

Partilistene vil bli satt opp ved det røde huset på parkeringen.  

 

Dersom noen møter direkte i terrenget, må man få noen andre som er på oppropet til å svare for seg. NB ! Det er meget viktig å svare ved opprop.  Hunder som står på ventelister  vil fortløpende få plass på partiene dersom noen ikke svarer. Det kan også komme ny informasjon i i forbindelse med opprop.

 

Husk å ha med  vaksinasjonattest og reistringspapirer på hunden. Det vil bli foretatt stikkontroller. VK deltakerne må ha med apportrype.

 

Ta med hundepose og plukk opp etter hunden din både ved opprop, og ved parkeringen ute i terrenget. Deltakerne på Slettfjellet går gjennom et hyttefelt. Her er det meget viktig at det ikke ligger noe etter hundene hverken på parkeringen,  eller området frem til hundene slippes. I Tromvik må ikke hundene gjøre fra seg i nærheten av vannverket. Ta med hundeposer ut i terrenget i tilfelle «uhell».

 

Sekretariatet er på Sydspissen Hotell. Adressen er : Strandvegen 166, og vil være åpent fra kl 07:20 og frem til opprop om morgenen, samt fra kl 15:30 om ettermiddagen. På fredag er sekretariatet åpent fra kl 18:00.

 

Jegermiddag lørdag kl 20:30. Send e-post til prøveleder om du ønsker å være med på middagen på lørdagskvelden.

 

Premier utdeles fortløpende i sekretariatet ved å fremvise kritikk sem er underskrevet av dommer.

 

Foreløpige partilister og ventelister følger vedlagt Partilister som starter på L er -lørdag og S -søndag. Startrekkefølgen i VK er ikke trukket enda, og det kan bil endringer i samtlige partier. Oppdaterte partilister kommer på fredag.

 

NKK representant er:  Roy Robertsen    Tlf 906 80 275   e-post 

 

Prøveleder er : Per-Anton Berg.  Tlf 900 42 000  e-post  

 

 

Vi ønsker samtlige velkommen.

 

 

 

Opprop begge dager er ved parkeringen i Folkeparken / Telegrafbukta kl 08:00

 

 

 

 

Sekretariatet er på Sydspissen Hotell.

 

 

Foreløpige partilister :

 

 

Foreløpige partilister lørdag : https://drive.google.com/file/d/12JV5P5aucg4t9UrarZ_JT2VIe0Plw9NP/view?usp=sharing

 

Foreløpige partilister søndag : https://drive.google.com/file/d/1_Hk4e-kAauAki0vHobBilkWxI9Px7YpU/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1OivNMQPAcKsP60hGE7YJI3mfMnlWO7rQ/view?usp=sharing