Skogsfuglprøve Hamarøy 23 - 24. Oktober 2010

OI 11.10.10

Prøven ble AVLYST!

Bodø Jeger&FF  er arranger, prøvesenter er Hamarøy Fiskecamping. Hunden må være over 2 år.

Om fredagskvelden (22. oktober) vil dommerne redegjøre for hvordan en skogsfuglprøve gjennomføres. Dette er en liten prøve hvor også det sosiale vektlegges, og det vil være mulighet for felles servering av middag fredagskvelden. Lørdagskvelden er det jegermiddag med gode historier.

 


Påmelding med navn og regnr på hund, navn på fører, behov for overnatting og ønske om middag fredag og/eller lørdag sendes til innen 10. oktober. Påmeldingsavgift kr 375,- per dag betales til konto 4500.82.79822.
Eventuelle spørsmål rettes til prøveleder på e-post  .

 

Påmeldingsfristen var 10. oktober.