Ronny Hartviksen og Stein Marthinsen på NM-Lag

WD 03.09.09

Pointer-lagetNESK-laget

 

 

 

 

 

 

 

Vi må få frem at atter en gang så markerer vår medlemmer seg i fuglehundsporten, denne gang så er det NM-lag og her har vi faktisk både Stein Marthinsen med NJCH Steinrabbens Felix med på ES-laget, og Ronny Hartviksen med Joker er med på Pointer-laget. Når dette skrives så er (P) Joker ute i slipp, TFK.NO ønsker begge ekvipasjene lykke til.