NJCH Steinrabbens Felix OI 04.04.11

NJCH Steinrabbens FelixI dag tidlig vandret NJCH Steinrabben's Felix til de evige jakt marker. Med seg i bagasjen fikk han totalt 172 jakt championatpoeng. Av Felix sine 47 jaktpremier i VK er 25 stykker 1VK eller 2 VK. 6 av disse 25 premiene ble smykket med Cacit/Res. Cacit, samt at 8 av disse 25 ble pyntet med CK.

Tror han er bra rustet til å forsette konkurransen på andre sida.

Stein Martinsen