Norsk Derby 2010

GRH/OI 11.03.10

Norsk Derby arrangeres 24 - 26 september 2010 på Kongsvold.
 
Hunden må være yngre enn 24 måneder på prøvens første dag.
Kvalitetskravet for å kunne delta i Norsk Derby er: 1. pr. UK

Påmeldingsfrist er: 1 mai 2010

Mer info finnes på hjemmesiden til Norsk Derby