Fantastiske Vannøy 01.04.09

Nok en gang valgte Tromsø Fuglehundklubb å gjennomføre sin vinterprøve i Karlsøy kommune. I år valgte vi Vannøya som arena og vi vil gjerne takke alle grunneiere som lar oss benytte oss av deres fantastiske utmark. Uten deres velvilje er det ikke mulig å drive med vår idrett. Vi vil også takke reineierne Asbjørg Kitti og Otto Hansen for kjempegodt samarbeid og velvilje i en tid hvor reinen er på sitt mest sårbare. les mere:

img_1829_2