Strengere hunde-regime i Sverige 12.08.08

Den 25. august starter småviltjakta i Sverige, og mange nordmenn krysser Kjølen for å få en forsmak på høstjakta. Vær imidlertid oppmerksom på at svenskene har innført nye, strengere regler som berører hundeeierne sterkt.

Nye regler for transport og hold av hund ble innført i Sverige 1.mai 2008.

Her er det flere forhold som avviker fra Norske bestemmelser.

Norges Jeger- og Fiskerforbund presenterer her et oversatt utdrag av de viktigste bestemmelsene som nordmenn bør kjenne til når de oppholder seg i Sverige i forbindelse med jakt, trening eller konkurranser sammen med sine hunder.

· Det er ikke tillatt å holde hund bundet inne i hus.

· Ved midlertidig oppbinding utendørs skal dette ikke overstige 2 timer pr døgn og kan kun skje på slik måte at det ikke utgjør noen risiko for hunden. Valper under 6 mnd kan kun være bundet i kortere perioder.

· Hunder som holdes i løpegård skal daglig luftes på annet sted. Dette bør skje minst hver 6. time på dagtid. Valper og eldre hunder skal luftes oftere.

· Pigghalsbånd er forbudt.

· Det er ikke tillatt å binde hund til kjøretøy uten at dette gjøre på en måte som hindrer bruk av kjøretøyet mens hunden er bundet.

· Det er ikke tillatt å lufte eller trene hund fra bil.

Bruk av bur til hund.

Hund får ikke holdes i bur unntatt i følgende tilfeller:

· Under utstillinger, konkurranser og prøver samt under trening til konkurranser. Buret skal da være tildekket på minst to sider og hunden skal luftes minimum annenhver time.

· Under transport i forbindelse med konkurranser eller trening kan hunder overnatte i transportburet.

· I forbindelse med jakt kan hunder holdes i bur inntil 8 timer pr. døgn dersom de luftes hver 3. time eller oftere.

· Forbindelse med transport kan hunder holdes i bur. Dette må ikke overstige 3 timer dersom bilen er parkert.

· Hunder som ikke kjenner hverandre skal ikke holdes i samme bur uten tilsyn.

Bestemmelsene er gitt som forskrift av Statens Jordbruksverk og kan lastes ned i sin helhet fra denne linken

http://www.sjv.se/download/18.1c72e95711857a2245380004576/2008-005.pdf