Notice: Undefined variable: socialIcons in /home/32/w303840/www/plugins/system/jsntplframework/libraries/joomlashine/template/helper.php on line 687
TFK Årsmøte 01.03.16

Tromsø Fuglehundklubb avholder årsmøte på Workinntunet  i 3.etg.tirsdag 1. mars, Kl.: 1800.

Det blir servert noe og bite i fra Burgerman før møtet starter.

aksliste årsmøte for 2015,

- Godkjenning av innkalling og dagsorden:
- Oppnevne møteleder: 
- Velge referent: 
- Velge tellekorps: 
- Velge 2 representanter for å undertegne protokollen 
  - Årsberetninger: 
- Regnskap med revisors beretning: 
- Saker 
- Budsjett for neste år: 
- Kontingent for neste år: 
- Valg: 
Aktuelle saker må være meldt inn til TFK v/leder på e-post: innen 15.februar 2016.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries