Hund Dato Premie Sted Eier TFK Cup
P Skipsfjordhønas C Tomsi 03.03.13 2.pr UK Tromsø I Tom Ditlefsen 80 p
  02.03.13 2.pr UK Tromsø I   80 p
        SUM 160 p

                                                                                                                                   

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer