Hund Dato Premie Sted Eier TFK Cup
P Skipsfjordhønas Funny 17.03.13 5.pr VK semi Tromsø Wiggo Ditlefsen 70 p
         SUM 70 p 
                                                                               

Skipsfjordhønas Funny                                                    

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer