Hund Dato Premie Sted Eier TFK Cup
P Ottorinos Tya 17.02.13 5.pl klubbmesterskap AK Tromsø Dag Håvard Hanssen 50 p
         SUM 50 p 

Dag Håvard og Ottorinos Tya                                                                                                                                   

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer