Notice: Undefined variable: socialIcons in /home/32/w303840/www/plugins/system/jsntplframework/libraries/joomlashine/template/helper.php on line 687
FeFo m begrensninger på småviljakta

FeFo med begrensninger på småviljakta i Finnmark

GRH/OI 04.09.12

Årets rypetaksering på Finnmarkseiendommen viser lite ryper og dårlig produksjon. FeFo ser behov for å innføre begrensninger i småviltjakta. Det innføres dagskvoter for alle jegere og begrensninger i tillatt jakttrykk fra jegere bosatt utenfor Finnmark

Se FeFo pressemelding om småviltjakt i Finnmark

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries