Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes 20.03.2012

GRH/OI 31.01.12

 
Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes tirsdag 20.03.2012 kl 19:00 på Workinntunet Cafe loftet.
 
 
 

cialis cheap buy buy cialis online - millpharmacy.com buy cialis from anadian pharmacy

 

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, det vil si innen 21.02.2012

Valgkomiteen vil nå begynne arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte
verv i Tromsø Fuglehundklubb.
Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg!

Forslag til kandidater til tillitsverv i klubben skal være valgkomiteen i hende senest 14.02.2012

Styret har bestått av følgende personer i 2011, med anførsel om de er på valg eller ikke:

Leder  : Geir Roger Hagenes  På valg 
Styremedlem : Sven- Erik Holsbø  Ikke på valg
Styremedlem : Roger Tømmerholen På valg
Styremedlem : Tone Kanestrøm  Ikke på valg
Styremedlem : Paul Olaf Kolsum  Ikke på valg
Varamedlem : Oddmar Isaksen  På valg

Revisorer : Svein Anton Andresen På valg 
                 : Torgeir Ingebrigtsen  På valg 


Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen:

Leder  : Per Anton Berg 
Medlem : Esben Eliassen 
Medlem : Eirik M. Olsen 


Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.
Skal det stemmes over flere kandidater, må valgkomiteen ha forslag på aktuelle kandidater
senest fem uker før årsmøtet, det vil si innen 14.02.2012

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer