Ryperapporter fra nord til sør 2011

GRH/OI 27.09.11

Tre uker ute i rypejakta, begynner det komme rapporter fra vidder og fjell. Vi har tatt en kjapp spørrerunde blant NJFFs folk ute i fylkene for å høre hvordan stoda er ute i felten, og om takseringsresultatene ser ut til å stemme.

Nord-Norge
I landets nordligste fylke er rapportene svært sprikende. Finnmarkseiendommen (FeFo) melder at det er solgt ca. 3900 jaktkort, noe som er omtrent på nivå med fjoråret. Det er aktivert 13.000 jaktdager og foreløpige rapporter tyder på at jegerne i snitt skyter ei lirype per dag, mens de i fjor måtte bruke to dager på samme fangst.
- Det har ikke vært så mye håndfast å få fra jegerne ennå: Noen opplever at det er bra med fugl i enkelte områder, mens andre hevder de knapt ser sorten. Det er så variert at jeg tar alle tilbakemeldinger foreløpig med ei klype salt, sier NJFF Finnmarks ungdomskoordinator Johannes Skulstad.
Fylkessekretær Kristen Rustad i Oppland tok turen til Hemnes og Hattfjelldal på bakgrunn av gode takseringsresultater i Nordland, uten å bli overbevist:
- Lokalt ble det sagt at det var store lokale variasjoner – noen fant bra med fugl, mens andre fant nærmest ingenting. Mitt inntrykk etter egen jakt var at rypebestanden var under middels, og iallfall dårligere enn forventa i forhold til takseringsresultatene, sier Rustad.

Trøndelag
Et par drøye 7-milssteg sørover bringer oss til Nord-Trøndelag, der fylkessekretær Endre Alstad kommer med sterke advarsler:
- Her er det helsvart, og vi synes ikke det er noen vits i å komme hit på fuglejakt. Reven har skabb, bjørnen har gått til Sverige, alle elgene har massevis av fibriose og åpne sår, hjorten er mager og full av hjortelus, mens rådyrene er fulle av flått med borelia. Dra heller et annet sted, flirer Alstad, før han legger til:
- Mellom oss sagt: Det rapporteres stedvis om mye rype, men den har flokka seg og er vanskelig å komme innpå. Det er helt tydelig en gledelig oppgang. Vi ser fortsatt mye mus og lemen både i fjellet og nede i bygda, og det virker for å være bra med skogsfugl, sier Alstad.
 
Vestlandet
I Møre og Romsdal er det hjortejakta som har mest fokus fra 10. september, men fylkessekretær Roger Hustad har fått lurt seg en tur til Sunndal på egen hånd.
- Det var langt mellom kullene, men det var til dels fine kull. Tidlig lauvfall må nok ta skylda for at rypene er ganske vanskelige å komme innpå allerede. Det har vært “greit nok” med skogsfugl i Statskogs terreng i fylket., rapporterer Hustad.
Lenger sørover på Vestlandet ser det ut til å være et år litt under middels. Fylkessekretær Terje Wangsholm i Hordaland melder at han har støkka en del liryper på reins- og hjortejakta i områdene vestafjells, mens kollega Alv Arne Lyse har fått rapporter fra de sørlige Ryfylkeheiene om at dette ser ut til å være trenden lenger sørover også.
 
Sørlandet
På Sørlandet ser det ut til å være mer variabelt: Kjetil Urdal har hatt to perioder i Valle/ Vestheia, og tar forbehold om at dårlig vær med regn og tåke kan ha hatt et visst utslag:
- Men det var mindre ryper enn vi hadde venta, og overraskende små kull, 2-3 fugl i kullene. På åtte dager såg vi kun to kull på mer enn fem fugl. For øvrig var det ingen mus eller lemen å se, men plenty med sau, fordi bøndene sliter med å få dem ned fra fjellet på grunn av store bekker og elver. Fra andre jegere har jeg også hørt at det er små kull og lite med ryper, sier Urdal.
Leder Øystein Stamland i NJFF Vest-Agders viltutvalg har jakta 40 år i samme terreng på Setesdal Østhei. Han imidlertid om et år mer på normalen:
- De to foregående årene har det vært mer fugl enn noensinne, men den satt i store flokker høyt i terrenget (+ 1000 m.o.h). I år virka det mer normalt, med fugl spredd mer i de ulike høydelagene, men fortsatt mest høyt på grunn av værforholdene. Fuglen har opptrådt i store kull eller små flokker på 9-16 fugl, men vi har også sett en del "normale" kull på 5-9 fugl. Bestanden i vårt område virker normal. Men vi ser at det er mer predatorer (hauk, falk, rev og ørn) i år, sier Stamdal.
Litt lenger østover melder fylkessekretær Olav Schrøder i Aust-Agder om bra med stamfugl, men dårlig produksjon. Dette kan stemme godt overens med at lemenbestanden krakka tidlig i vår på Sørlandet.
 
Østafjells - sør
Variabelt er det også i Telemark, men helst på minussida av normalen, melder fylkessekretær Bjørn Erik Lauritzen:
- Det er stor variasjon, alt fra nærmest ingenting til områder hvor det er normale bestander. Jeg har imidlertid ikke hørt om noen steder her hvor rypebestanden vurderes som god i år. Kullstørrelsen varierer også en del. Når det gjelder skogsfugl, er tilbakemeldingene relativt positive: Det er lokale variasjoner, men jamt over er kullstørrelsen god og kyllingene store. For egen del har jeg vært ei uke i Vest-Telemark. Her var det relativt bra med storfugl og orrfugl, men lite rype, sier Lauritzen.
Fylkessekretær Beate Aase Heidenreich har prøvd seg øst på Hardangervidda, til tross for dårlige takseringsresultater. Hun må dessverre medgi at spådommene i forkant av jakta ser ut til å holde stikk:
– Det er elendig øst på Hardangervidda. De fleste stedene er det få kull og små kull, men noen få områder ser ut til å ha flekkvis bedre bestander. Jeg synes det ser ut til å være avhenging av hvor stort uttaket har vært tidligere: Hardt pressa bestander de siste årene er vanskelig å få opp igjen, sier Heidenreich.
 
Østafjells - nord
Også i Oppland er gjennomgangstonen at det er dårlig med rype.
- Mange hadde nok håpa på ei bedring i år på grunn av mye smågnagere. Men ting tyder på at rypebestandene kanskje er svakere enn hva takseringene kunne gi forventninger om. Takseringene viste stort sett svake til middels bestander hos oss. Unntak synes å finnes, for det meldes om brukbart med fugl i et par mindre områder, sier Rustad.
Fylkessekretær Olaf Schjøll i Oslo har lite å melde vedrørende rypebestanden i sitt fylke, men har vært en tur nordover til Ringebu. Her oppleves rypebestanden som uendra med få store kull og en del enkeltfugl.