Til påmeldte på Varangerprøven 16.08.08
Kontonummeret for påmelding til Varangerprøven som er oppgitt i terminlista er dessverre slettet av banken og det er derfor ikke mulig å benytte dette ved innbetaling. De som har betalt inn påmeldingen vil se at beløpet blir tilbakeført egen konto. Nytt kontonummer er opprettet og riktig kontonummer for innmelding vil være: 9722 25 24621.
De som har forsøkt å betale, bes om å betale på nytt samt sende en mail med påmelding til Esben Bjørbæk .

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer